نوشته‌ها

 امام خامنه ای : برای آنان که اهل ارزش های اسلامی هستند،. تصاویر شهدا از هر تصویری دلرباتر است و این بار تک عکس هایی از شهید کاظمی که دلــربا تر از هر تصویری هستند . گاهی اوقات برخی عکس ها با نگاهشان با انسان حرف می زنند این تک عکس ها هم اینگونه اند :