درباره ما

گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست. رنج سی ساله امام سجّاد علیه الصّلاه والسّلام و رنج چندین ساله زینب کبری علیهاسلام از این قبیل است. رنج بردند تا توانستند این خون را نگه بدارند. بعد از آن هم همه ائمّه علیهم‌السّلام تا دوران غیبت، این رنج را متحمّل شدند. امروز، ما چنین وظیفه‌ای داریم. البته شرایط امروز، با آن روز متفاوت است. امروز بحمداللَّه حکومت حق – یعنی حکومت شهیدان – قائم است. پس، ما وظایفی داریم.
بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا ۱۳۷۶/۰۲/۱۷

شهید احمد کاظمی اگر هیچ فایده ای نداشته باشد، حداقل برای لحظات تنهایی خوب اســت و می تواند پلی برای رســیدن به آن روشنایی رویایی باشــد که خیلی وقت ها جوانان مــا در آتش شوق رسیدن به آن می ســوزند. احمد پله ای برای رسیدن به خداست.»

برحسب وظیفه برآن شدیم تا راهی باشیم برای نزدیک شدن به پله ای برای رسیدن به خدا …