به گزارش سایت شهید کاظمی در پی برگزاری دهمین جشنواره وب و موبایل ایران و شرکت سایت شهید کاظمی در این جشنواره هر چند که از دید داوران حائز رتبه نگردید اما در گروه انقلاب اسلامی از بین ۳۳ سایت شرکت کننده در این گروه، از دید مردمی با کسب ۱۰۴۰ رای  عنوان سایت برتر را در گروه انقلاب اسلامی از آن خود کرد.

در این جشنواره که ۱۷۴۱۵ سایت ثبت نام کرده بودند تنها سایت شهید این جشنواره به نام سردار شهید حاج احمد کاظمی بود که به لطف کاربران و دوستان گرامی نام این شهید عزیز در جشنواره وب و موبایل ایران طنین انداز گردید.

سایت شهید کاظمی بر خود لازم می داند از کلیه کاربرانی به دلیل حسن اعتماد ایشان به این سایت و ساحت مقدس این شهید در این رای گیری شرکت نمودند تقدیر و تشکر نماید.